Weimer vinschen We-700 är direktdriven för en enkel och robust funktion, dragkraften är på hela 700kp, trumman är stor och rymmer 20m/5mm vajer. Regleras med en två kanals radio eller manuellt. Vinschen är för ATV eller de mindre kranarna.
- Enkel montering på alla kranar
- Styrs med radio 2 kanal och/eller manuellt
- Komplett med radio, slang, ventil och talja
- Pris komplett med radio 8 900:-+moms
Gå in på www.weimer.se för mer information och priser.