Utfodringsgrinden är gjord för 7 kalvar. Den är konstruerad med en V-formad öppning för att kalven ska kunna gå säkert till och från utfodringsplatsen.

Med låsbara grindar reduceras kalvarnas möjlighet att suga på varandra efter utfodringen. Genom ett teleskopsystem kan utfodringsgrindarna anpassas mellan alla stolpavstånd.

I alla kalvstall oavsett om det är utomhusstall som t ex Iglo-systemet eller en traditionell kalvstallsbyggnad eller ett ombyggt stall- måste det fi nnas ett väl genomtänkt utfodringssystem. När det är väl genomtänkt kan man spara många onödiga steg varje dag, och få kalvutfodringen mycket mer effektiv.