Bostadsrätt Anders Victorin & Jonny Flodin upplaga 4, 200kr
Värdering av småhus och bostadsrätter Fredrik Brunes, 150kr
Fastighetsvärdering och marknadsanalys Fredrik Brunes, 150
Entreprenadjuridik Rolf Höök femte upplagan, 100kr
Bo i bostadsrätt, Ingrid Uggla m.fl, fjärde upplagan. 150kr
Forskningsmetodikens grunder, Runa Patel fjärde upplagan, 50kr
Rapporter och uppsatser, Jarl Backman, 50kr
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Göran Wallén, 100kr
Principles of microeconomics, Frank/Bernanke, fjärde upplagan. 75kr
Bolag, föreningar och stiftelser En introduktion? Sjunde upplagan. 50kr

Finns i Östersund. Kan skickas enligt överenskommelse. Betalning via swish.
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in