HATZENBICHLER VERTIKATOR ALPIN
För steniga områden
Utrustad med frösålåda

Utmärkt till att reparera skador från vildsvin , isbrännor i vallen eller så gräs och trycka ner stenar

Fyra arbetssteg görs i ett!

1. Ogräsbekämpning och ventilation.
2. Utjämning av marken.
3. Frösådd kan utrustas med både 8 & 16 utsläpp.
4. Tryck vals 500kg trycker ner stenar

Finns i 1 storlek:

3 meters pris 159920.-

Priser är exkl moms

Vildsvins skador
Vildsvin
vall
vallar