Selekta 1800W, 4900rpm
Finns 2 skarpa 255mm klingor. En fin för tex lister och en grövre för tex reglar.
Sågbord med utdragbara rullhjul på sidorna.

Pris per dag: 100
Pris för 3 dagar: 250
Pris för 7 dagar: 500