1. Nyttjanderätt. Folke Grauers 14e upplagan. Vissa överstyckningar. 150kr

2. Praktisk juridisk metod. Bert lehrberg. Nyskick. 30kr

3. Kvalitet från behov till användning. Bo bergman, Bengt Klefsjö, upplaga 5 inga anteckningar eller dylikt. 400kr.

4. Byggstyrning. Ervin Reval upplaga 4. Nyskick. 380kr

5. Byggteknik. Jan Jonsson mfl upplaga 1 i nyskick. 350kr.

6. Fastighetsindelning & markanvändning. Barbro Julstad upplaga 5 i nyskick. 150kr

7. Kalkyler. Stefan Yard upplaga 2 i nyskick. 180kr.

8. Marknadsrätten Per Jonas nordell upplaga 6. 80kr

9. Grundläggande redovisningsteori. Jan Erik gröjer upplaga 5 i nyskick. 180kr.

10. Kommersiella hyres och arrendeavtal i praktiken . Nils Larsson upplaga 5 med överstykningar. 250kr.
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in