Lära om språk 2:a uppl : Språkvetenskaplig introduktion grundläggande termer och begrepp av Gunilla Rehnqvist och Gudrun Svensson (2011) pris 220:-

Bedömning, betyg och lärande av Alli Klapp (2015) pris 200:-

Grunderna i läs- och skrivinlärning av Inger Fridolfsson (2015) pris 200:-

Läs- och skrivundervisning : teorier, trender och tradition av Elisabeth Berg (2011) pris 180:-

Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar
av Inger Assarson (2009) pris 150:-

Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och sociala skiktning
av Christofer Edling (2016) pris 200:-

Rika matematiska problem av Kerstin Hagland, Rolf Hedrén, Eva Taflin (2005) pris 150:-

Tematisk undervisning
av Jan Nilsson (2007) pris 150:-

Hållbara texter : grunderna i formellt skrivande av Sofia Ask (2011) pris 80:-

Berätta mer! skrivundervisning för årskurserna F-3
av Zoe White, Amanda Hartman, Lucy Calkins (2010) pris 80:-

En rosa pedagogik: : jämställdhetspedagogiska utmaningar
av Hillevi Lenz Taguchi, Linnea Bodén (2011) pris 200:-

Spökägget: Att läsa och skriva i förskola och skola
av Peggy Andersson, Elisabeth Berg, Carina Fast, Katarina Roland, Majken Sköld (2000) pris 350:-

Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan
av Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, Claes Nilholm, Kerstin Bladini, Joakim Samuelsson, Gun-Marie Wetso, Barbro Alm, Eva Hjörne, Lisa Asp-Onsjö (2011) pris 120:-

Grundläggande geometri : matematikdidaktik för lärare
av Madeleine Löwing (2011) pris 180:-
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in