Sticksåg av märket Skil.
Hyrs ut minimum 3 dagar åt gången.

Pris per dag: 50