Vi kan erbjuda trädplockning med en lastbilsmonterad lång kran utrustad med gripsåg i hela GÄVLEBORGS LÄN.

Se mer bilder på www.rubbostubb.eu

Med gripsågen plockar man ned träd och grenar bit för bit. Timmergripens stadiga tag om stammen eller grenen förhindrar att de ramlar ner på tak eller någonting annat ömtåligt och förorsakar skador.

Stam och grenar läggs i vårt 40 kubiks flak och transporteras till närmaste återvinningsstation.

Vill ni behålla virket som ved så lämnar vi materialet på anvisad plats.

Sågen drivs med hydraulik så man slipper man det annars så höga motorljudet, och det enda som hörs är ett lätt surrande. Den vanliga motorsågen kommer fram ibland vid lite grenkapning på marken. En förutsättning för att trädplockning ska kunna fungera är dock att det går att komma tillräckligt nära med kranbilen. Kranen når 25 meter upp och 21 meter i sidled.

Om vi inte kommer åt med bilen/kranen kan man ta ner träden genom att man klättrar upp o tar gren för gren, i sektioner.

Trädplockning är ett praktiskt och ekonomiskt sätt att ta bort träd som skulle vara svåra och farliga att fälla på ett traditionellt sätt. Träden plockas bit för bit, uppifrån med en gripsåg. På så sätt är det ingen fara för närliggande hus och träd eller annat under träden.

TOPPNING / BESKÄRNING

Vill man toppa ett träd är det som regel inga problem, bara vi kommer åt med kranen utan att skada de grenar som sedan ska vara kvar. Även beskärning utförs i samråd med kunden.

Vi kan naturligtvis erbjuda hjälp med bedömning av trädens vitalitet och genomföra en besiktning av trädet/träden.
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in

RUBB & STUBB, Ulf Evertsons Stubbfräsning AB