Ny!! modell större vattenpump, så kallad ringpump.

För större vattenpumpar används egen lagring för pumphjulsaxeln. Ofta sitter då ett lagerpar (två vinkelkontaktkullager) monterade för att ta de radiella och axiella krafterna från pumpaxeln med ett spårkullager eller rullningslager närmast pumphjulet för att ta upp de radiella krafterna frånkopplad pump pumphjulet. Lagret närmast pumphjulet är oftast inte låst axiellt utan ger pumpaxeln möjlighet att expandera (termisk expansion) när pumpen blir varm. Motorn placeras antingen på ett separat fundament eller på ett fundament eller ramverk gemensamt med pumpen beroende på storlek. Detta medför möjlighet att demontera pumpen vid servicebehov, exempelvis för byte av axeltätning, utan allt för stor arbetsinsats. Pumparna måste dock riktas noggrant för att undvika problem med vibrationer och skador p.g.a. överbelastning och förslitning i tätningar, lager.
Ring för mer info
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in