Omvårdnadens grunder 1000.- för alla tre
Att bli sjuksköterska 150.-
Sjuksköterskans kärnkompetenser 250.-
Vetenskaplig teori och metod 250.-
Smärta 350.-
Medicinska sjukdomar 300.-
Kirurgiboken 200.-
Farmakologi 300.-
Vårdvetenskapliga begrepp 250.-
Sjuksköterskans omvårdnadskunnande 500.-
Människokroppen 150.-
Anatomisk Atlas 300.-
Illustrerad anatomi 1 och 2 ( understrykningar finns) 200.-
Fysiologi med relevant anatomi(understrykningar finns) 150.-
Grundläggande omvårdnad 1-4 400.-
Klinisk mikrobiologi 100.-
Textbook of Radiographic Position and Related Anatomy Bontrager's 900.-

Finns i Falun eller Örebro. Kan skickas, frakt tillkommer.

Sjuksköterska sjuksköterskeprogrammet röntgen röntgensjuksköterska röntgensjuksköterskeprogrsmmet
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in