Vi är en grupp som haft för avsikt att starta ett buss-museum i Dalarna, därför inköptes denna vagn. Pga rådande omständigheter, sökes härmed en seriös köpare som nu kan tänka sig att renovera denna vagn till original skick för ett bevarande till eftervärlden. Vad vi vet så finns det ingen Buss-släpvagn från Wasatrafik bevarad. Efter en renovering kan därför ett återköp komma att bli aktuellt, när/om vi åter får fart på verksamheten och berörda myndigheter.

Vagnen är av årsmodell -70, uttagen i December -72. Vagnen är avregistrerad årsskiftet -88-89, och finns således inte i registret, därför krävs en registreringsbesiktning innan vagnen kan brukas i det allmänna vägnätet.

Bud emotses.

Vid seriöst intresse, mejla och lämna tel nr, så ringer jag upp.
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in