Inbyrental
InBy Rental i Bollnäs och Söderhamn
Affärsidé Vi ska leverera de rätta hyresmaskinerna och tillbehören utifrån våra kunders behov. Vi gör detta med nya digitala lösningar, hög service och smidiga leveranser. Med Våra tjänster och Vår kunskap möter vi våra kunder i deras vardag i Hälsingland och gör dem lönsammare och deras arbetsdag säkrare. Vi kan! Vi kan med vårt nätverk av leverantörer alltid ge ett förslag på lösning till våra kunders behov. Vi Kan våra kunders vardag, deras utmaningar och möjligheter. Vi Kan med vår kompetens ge förslag på lösningar som gör våra kunder mer lönsamma och deras arbetsdag säkrare. Vi Har! Vi Har ett rätt sortiment av maskiner och utrustning tillgängligt för våra kunder så att de kan fokusera på sin verksamhet. Vi Har i vår butik de tillbehör som behövs för att göra våra kunders arbetsdag enklare. Vi Har förmåga att hjälpa våra kunder genom alla faser i deras projekt med maskiner, utrustning, förbrukningsvaror, kunskap och kompetens. Vi Gör! Vi Gör varje dag lite mer än förväntat för att alltid kunna vara redo att leverera det våra kunder behöver, när de behöver det, där de behöver det. Vi Gör allt Vi Gör, med glädje och hög service.
Annonser i butiken
12 annonser