Bilprisma AB
Återförsäljare för Toyota
Bilprisma säljer och marknadsför Toyota och Lexus samt reservdelar och tillbehör tillsammans med service och andra bilrelaterade tjänster. Bilprisma skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det skall ske genom att vi minskar vår miljöpåverkan inom våra huvudområden: bilförsäljning och leverans, service reparation, reservdelar, fastighet och biluthyrning.
Annonser i butiken
9 annonser