Gå direkt till innehållet
Inlagd: 11 dec. 11:15
Mycket lönsam event krog med AAA-läge
15 000 000 kr
Beskrivning
- Mycket lönsam, påkostad och smakfullt inredd restaurang, sportsbar, event- och nattklubb belägen på absolut bästa affärsläge i en av Sveriges största städer. - Obs att krogen inte ligger i centrala Stockholm och att bilderna är neutrala. - Den sedan 2012 mycket populära krogen med 4 barer och 2 stora uteserveringar är givetvis också den självklara mötesplatsen i området och erbjuder gästen en unik kombination av känsla, bemötande, smaker och upplevelse samt underhållning i form av biljard, shuffleboard, dart, flipper, vegasmaskiner, sportsändningar och nattklubb mm. - På en omsättning om 20 mkr under 2018, hade Bolaget ett resultat före avskrivningar om imponerande 5,5 mkr samt under innevarande räkenskapsår (2019) för första halvåret har man kunnat uppvisa ett resultat före avskrivningar på knappa 3 mkr, vilket således pekar mot ett årsresultat före avskrivningar på 6 mkr. Om vi utgår från att resultatet före avskrivningar om 5-6 mkr representerar en långsiktig uthållig resultatnivå om 5-6 mkr/år så betyder det att pay-off tiden för investeringen är 2,5-3 år, dvs ett avkastningskrav (förräntningskrav) motsvarande 33-40 %. - Stora ansträngningar och betydande investeringar har gjorts av nuvarande ägare för att åstadkomma dessa för verksamheten väl anpassade lokaler. Lokaler, inredning och utrustning är väl anpassade till verksamheten och håller för verksamheten bra standard och är i gott skick. Inga omedelbara renoverings- och uppgraderingsbehov föreligger. - Hyreskontraktet sträcker sig fram till och med 2024-03-31 med en ömsesidig uppsägningstid om 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs kontraktet med 3 år åt gången med ovan angiven uppsägningstid. Kallhyran för restauranglokalerna inklusive uteserveringen på verandan/tak uppgår till 3 130 960 kronor/år för 1 734 kvm, motsvarande ca 1 805 kr/kvm och år. Hyreskostnaden måste betraktas som skälig om inte förmånlig för restaurang-, event- och nattklubbsverksamhet i en lokal av denna karaktär och med detta utomordentligt attraktiva läge. - Stadigvarande serveringstillstånd till 03.00 alla dagar såväl inne som på uteservering. - Danstillstånd till 03.00 alla dagar. - I direkt anslutning till krogen och på verandan/taket finns två mycket stora och inbjudande uteserveringar som med sitt hörnläge sätter dig i direkt kontakt med stadens puls. - Lokalen är välbelägen och mycket ändamålsenlig. Krogen rymmer också stora utvecklingsmöjligheter för den som vill satsa än mer. Det finns redan inventarier och marknad för längre öppettider med tanke på det attraktiva läget mitt i stan. Staden växer snabbt och krogen är väl positionerad för framtiden. - Fantastiskt tillfälle förvärva en mycket lönsam krog i en av Sveriges största städer. - Uppgifterna ovan härrör från säljaren och kontrolleras av den auktoriserade företagsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. För mer info: Feyaz Deniz 0708-234567 e-mail: feyaz@retailmaklarna.se
Trygg affär
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt
RetailMäklarna AB
Vi har över 20 års erfarenhet och kunnande inom hotell-, restaurang- och cafébranschen och är väl förtrogna med branschens speciella förutsättningar och egenheter och arbetar alltid under sekretess. Vi är auktoriserade företagsmäklare och medlemmar i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund (SFR). Du är välkommen ta kontakt med oss för en seriös, diskret och professionell hjälp.
Mer information hittar du på http://www.retailmaklarna.se/