Gå direkt till innehållet
Inlagd: 14 nov. 00:00
Lindövägen 2, Sommen
4 995 000 kr
Fakta
Gatuadress
Lindövägen 2
Beskrivning
Fastigheten inrymmer lokaler för lager, produktion, och kontor med en total uthyrningsbar yta om 8 526 kvm taxerad yta fördelat på produktionsytor 4 457 kvm, kontor 256 kvm, lager 3 813 kvm. En total markyta om ca 26 000 kvm där gårdsmarken till största del är hårdgjord och asfalterad. I dagsläget är ca 6 150m² lokalyta uthyrd med en årlig intäkt om 1 610 100 kr Servitut för brygga i småbåtshamnen följer med fastigheten. I närområdet finns småbåtshamn med båtramp, camping och badplats. Försäljning av fastigheten sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten.
Trygg affär
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt