Gå direkt till innehållet
Inlagd: 4 nov. 00:00
Renen 11, Berg
200 000 kr

Fakta

Bostadstyp
Tomt
Tomtarea
1562
Gatuadress
Renen 11
Beskrivning
En 1 562 kvm stor tomt med 140 kvm byggrätt i stugområdet Torkilstöten. Tomten är en hörntomt som ligger i området Renen. Anslutning till el ingår. Utformning enligt plan Största totala byggnadsarea per fastighet är 140 m² - varav högst 40 m² för uthus eller annan byggnad utan bostadsrum - högst en lägenhet per fastighet - minsta fastighetsstorlek är 1 200 m². Byggnad får uppföras med högst en våning. Sluttningsvåning får anordnas. Om sluttningsvåning anordnas får vind inte inredas. Ett tillägg är att man utöver det som detaljplanen medger får uppföra bygglovsbefriade åtgärder som t.ex. friggebodar, attefallshus, 15 kvm tillbyggnad etc För mer information läs bifogade planer alternativt kontakta Bergs kommun. Anslutningar VATTEN Egen vattenanläggning måste ordnas. För mer inforamation kontakta Bergs Kommun. AVLOPP Egen avloppsanläggning måste ordnas och tillstånd måste alltid inhämtas från Bergs Kommun. Många fastigheter har någon form av latrin- eller mulltoalösning. På senare år har det blivit allt vanligare att installera WC i fritidshusen. Normalt föredras då WC ansluten till trekammarbrunn och infiltrationsanläggning. I de kvarter där husen ligger tätt och det kan finnas risk för förorening av dricksvattentäkter så föreläggerkommunen att avlopp istället skall anslutas till septisk tank. Närmaste granne anlägger för närvarande markbädd på burk. För mer inforamation kontakta Bergs Kommun. ELANSLUTNING Anslutningsavgiften för el via Härjeåns är betald för denna tomt. Infartsväg Torkilstötens Styrelse är i princip positiv till att alla som önskar nå sina fastigheter med bil skall kunna göra det. Den som önskar anlägga en infartsväg skall först kontakta Bergs Kommun för att ansöka om marklov. Torkilstötens samfällighet I avgiften till samfälligheten ingår skötsel av vägar, renhållning och VA (för de som är anslutna till eventuella GA´n som finns i området). Dessutom ingår plantering av fisk och fiske för samfällighetens medlemmar i områdets två tjärnar. ”Torkilstötens” har sitt ursprung från 1960-talet då en tomtägarförening och en vägförening bildades i samband med den första exploateringen av fastigheterna Ljungdalen 4:11 och 5:11. 1983 genomfördes en formell lantmäteriförrättning och Torkilstötens Samfällighetsförening bildades. I början av 90-talet införlivades även fastigheterna Ljungdalen 2:31 och 11:36. Inom dessa huvudfastigheter finns idag 316 fritidsfastigheter av vilka 224 är bebyggda. Mellan alla dessa små tomter finns det dock mycket mark över. Den ägs gemensamt av alla tomtägarna. Det är denna gemensamma mark som utgör samfälligheten. Gemensamt ägd mark brukar benämnas ”samfälld”. Samfällighetens område LÄNGDSPÅR 2013 bildades ”Torkilstötens skidförening” för att ta hand om spårning av längdspår inom samfällighetens område och även dess närmaste omgivning. Information om spårning, sträckningar, avgifter och tidpunkter hittar ni på Skidföreningens egen webbsida. SKOTERLEDER Inom samfällighetens område skall
Säljes av
Veronica WestlundLand & Fjäll Fastighetsförmedling
Veronica Westlund
Land & Fjäll Fastighetsförmedling
Besök vår butikssidawww.landochfjall.se
Trygg affär
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt
Dags att flytta? Kolla vad din bostad är värd
Vi hjälper dig få din nuvarande bostad värderad av en mäklare.